info@fidelcolor.ir
021-44268936 | 09107893203

بازسازی و ترمیم کننده مو

اسپری دو فاز نرم کننده موی فیدل اکسلنت، حاوی پروتئین هیدرولیز شده بوده و قابل استفاده بر روی موهای نم دار و خشک است.روغن کنجد و پروتئین ابریشم موجود در این محصول، موجب جلوگیری از شکنندگی، خشکی و گره خوردن…
اسپری دو فاز نرم کننده موی فیدل اکسلنت، حاوی پروتئین هیدرولیز شده بوده و قابل استفاده بر روی موهای نم دار و خشک است.روغن کنجد و پروتئین ابریشم موجود در این محصول، موجب جلوگیری از شکنندگی، خشکی و گره خوردن…
محلول استثنائی ، بدون نیاز به شستشو و با 10 قابلیت مفید برای مـو با مصرف ایـن اسپـری چنـد مـنظوره ، در تمام طول روز مـوهایی نرم و مـرطوب خواهید داشت و شانه پذیری و حالت پذیری مو به راحتی…