نگه دارنده و حالت دهنده مو

حاوی روغن جوزا و اسیدهای هیدراته می باشد.این محصول باعث چرب شدن مو نمی گردد و بــدلـیل خشک نکردن تارهای مو، باعث شکستـن آنها نمی شـود . ویژگی های این محصول: قابلیت عوض کردن حالت مو در هرزمان فاقد سفیــدک…