بازسازی و ترمیم کننده مو

اسپری دو فاز نرم کننده موی اکتای، حاوی پروتئین هیدرولیز شده بوده و قابل استفاده بر روی موهای نم دار و خشک است. روغن کنجد و پروتئین ابریشم موجود در این محصول، موجب جلوگیری از شکنندگی، خشکی و گره خوردن…
اسپری دو فاز نرم کننده موی اکتای، حاوی پروتئین هیدرولیز شده بوده و قابل استفاده بر روی موهای نم دار و خشک است. روغن کنجد و پروتئین ابریشم موجود در این محصول، موجب جلوگیری از شکنندگی، خشکی و گره خوردن…