کرم اکسیدان 1000 میلی لیتری

اکسیدان فیدل، حاوی پروتئین با خواص خنک کنندگی می باشد.

این محصول برای رنگ کردن و روشن کردن موها استفاده می شود و دارای درجات مختلف قدرت اکسیداسیون(%6-20)، (%9-30) و (%12-40) است و به دلیل عصاره گیاه اکالیپتوس موجود در آن، باعث خنک کنندگی در کف سر و نیز آرامش در هنگام رنگ پذیری موها می گردد.

این محصول در بسته بندی های 150 میلی لیتر برای استفاده شخصی و 1000میلی لیتر و 4000 میلی لیتر برای استفاده در سالن های آرایشی تولید گردیده است.

این کرم اکسیدان با آب اکسیژنه گرید بهداشتی تولید گردیده است.